Nenechte svého hlavonožce tvořit vaši firemní kulturu

time 4 min čtení

Firemní kultura má jeden základní znak. Všichni jsme pod jejím vlivem a všichni ji i ovlivňujeme. Velmi často však tento svůj vliv nevnímáme. Prostě se to děje. Automaticky. Bezmyšlenkovitě. Jako když sépie kolem sebe vypouští oblak inkoustu. A jaký je výsledek? Firemní kultura, kterou nikdo nechtěl a za kterou se nikdo necítí odpovědný. 

Každý z nás se někdy chová jako hlavonožec. Otázkou však je, jaký inkoust kolem zůstává a jak se v něm žije těm, co v tom plavou s námi.

Jaké možnosti tedy máme, chceme-li svůj vliv na firemní kulturu mít více pod kontrolou? 

Zeptejte se

Jak triviální! Přitom ale nesnadné. Snadno dostupné a přitom málo využívané. Položte si otázku: “Jak působilo na kolegy, když jsem na minulé schůzce předložila jasné a pádné argumenty? Nebo kladla hodně otázek? Nebo mluvila o výsledcích své práce? Nebo nemluvila vůbec?  Nebo třeba na schůzku vůbec nepřišla?“

Možná si myslíte, že to víte, ale velmi pravděpodobně nevíte vše... To, co se dozvíte, když se zeptáte, vám umožní vidět, jaký máte dopad ve skutečnosti. Udělejte to a nepřestávejte dokud se nedozvíte, co jste nevěděli. Stojí to za to! Čím významnější je vaše postavení, tím větší bude přínos takového kroku. A tím obtížnější bude pravdivé informace získat!

Zkuste si schválně představit, že jdete říct šéfovi, že to jak vede poradu je pro vás nepřehledné a působí to v týmu chaos. Nebo šéfové, že se sice minule ptala na názor týmu ale vy jste mlčeli, protože máte zkušenost, že vás nakonec stejně udolá svými “pádnými argumenty”. Pokud jste v roli leadra a skutečně chcete o tom, jak působíte vědět víc, pomůže vám umožnit ostatním anonymitu a mít také komplexní přehled z více úhlů pohledu např. od všech svých podřízených a kolegů v týmu. Vhodným nástrojem pro zmapování situace je Diamond Power Index, který se zaměřuje přímo na způsob, jakým jako leader působíte na kulturu. O tomto nástroji i celé metodologii se dozvíte více třeba na některé z našich akcí, která se věnuje tématu Power Intelligence

Zaměřte se na tým

Další možností jak vědomě ovlivňovat kulturu je orientovat se na týmy a skupiny. Leadři, kteří pracují se skupinovými normami a řídí skupinovou dynamiku, dokáží být daleko efektivnější než leadři, kteří řídí jednotlivce. Proč? Jednoduše proto, že skupinová dynamika a vliv skupiny může působit v jejich prospěch. Pomocí sdílení a diskuse dokážete formulovat jasná pravidla chování a formovat představy a přesvědčení o tom, co je správné, přijatelné, žádoucí. Tlak skupin k dodržování těchto norem pak vykoná spoustu práce za vás a váš vliv na kulturu se významně prohloubí.

Zapojte všechny

Třetí možností je systémový přístup. Jde o strategické řešení vhodné pro případ, že si okolnosti vynucují věnovat změně kultury ve vaší firmě větší pozornost. Kvalitním naplánováním změny firemní kultury můžete jako leader udělat zásadní krok k úspěchu. Pokud je totiž současná kultura v rozporu s tím, co chcete a plánujete dělat, čeká vás málo muziky za hodně peněz. Situace, kdy doporučuji zvážit systémové řešení, je například spojení firem, vstup na nový trh nebo jiná zásadní změna ve fungování organizace.

Systémový přístup spočívá v naplánování a realizaci kroků, které mnoha lidem naráz pomohou nevypouštět kolem sebe inkoust, jak je napadne. Umožní reflektovat současný způsob, jak se věci ve firmě dějí, ocenit přínosy a podnítit změny. Systémový přístup přinese synergii ze zapojení více lidí. Díky jejich interakci a z ní pramenících pobídek a podnětů se začne kultura formovat nově a rychleji než když ji necháte žít vlastním životem nebo ji budete chtít prosadit shora. V případě rozsáhlých změn je stresu více než jindy a pravděpodobnost, že se voda zakalí, je velká. Proto je tento systémový přístup na místě a funguje jako spolehlivý nástroj podpory strategie a účinná prevence možných problémů. Dobře promyšlené a připravené systémové aktivity nasměrují firemní kulturu žádoucím směrem a umožní problémy, které při velkých změnách vznikají zachytit již v jejich zárodku.

Vědomě pracovat s firemní kulturou se nakonec vždy vyplatí. Jaký postup zvolíte? Jeden z těchto tří anebo ten hlavonožčí:-)? 

 

Podobné články