Mocná síla charismatu

time 6 min čtení

Chybí vám (alespoň občas) ocenění a uznání okolí? Nevěnují vám pozornost, když mluvíte, přehlíží vás? Tak s tím se dá něco dělat!

Z šedé, nenápadná myšky, které si nikdo nevšímá, z neslyšitelné, neviditelné a přehlížené Popelky se můžete snadno stát osobou, která okouzluje svým šarmem a přitahuje pohledy, zájem svého okolí. Pokud se vám líbí představa, že se o vás lidé zajímají, kladou vám otázky, žádají o radu a visí vám na rtech či vám chtějí pomáhat, jen aby mohli být s vámi, pak vím, jak toho dosáhnout. Někdy stačí docela málo. Rozhodnout se a zapnout své světlo, charisma stejně jako to uměla například Marilyn Monroe. Právě ona ovládala to, zda se stane oslnivou Marilyn nebo docela nenápadnou Normou Jean. V metru se ztrácela v davu, tvář schovanou v límci kabátu, oči upřené do země. Ovšem na pódiu a rušných ulicích se proměnila v ženu, přitahující pohledy všech: hrdě zvednutá hlava, přímý pohled, jasný hlas a odvážná gesta. Stačila jen malá změna, tak malá jako když večer otočíte vypínačem a místnost ponořená do tmy se rozjasní. A je úplně jedno, že na sobě měla třeba pytel od brambor. Takový světelný vypínač/zapínač máme v sobě každý, stačí se s ním jen naučit pracovat, jak tvrdí Olivia Fox Cabane, která v tomto směru podnikla řadu výzkumů

Proč je charisma stále tak atraktivním tématem?

Ať se nám to líbí nebo ne, charisma hýbe světem. Díky němu si vás druzí více cení, díky němu více naslouchají vašim nápadům a jsou ochotni rychleji se podílet na jejich uskutečňování. Výsledky mnoha studií poukazují na to, že nadřízení i podřízení vnímají kolegy se šarmem jako výkonnější a lépe hodnotí jejich práci. Když umíte zazářit, rozsvítit své charisma, máte větší šance při výběrových řízeních, na zkouškách i při jakýchkoliv rozhovorech. Okolí vás automaticky vnímá jako ty schopnější.

Je charisma dovednost nebo vrozená vlastnost? 

Kdyby bylo charisma jen vrozenou vlastností, charismatičtí lidé by byli za všech okolností podmaniví. Jenže tak tomu není. I ta nejoslnivější osoba na světě čas od času vyhasíná. A pokud ví, jak se opět rozsvítit, lusknutím prstů se změní a její slunce opět vychází. Šarm je tedy něco, co se učíme. Buď podvědomým pozorováním druhých – našich rodičů, přátel, starších sourozenců – nebo z potřeby, abychom získali to, po čem toužíme a zažili slast úspěchu.

Stalo se vám někdy, že jste se cítili sebevědomě? Lidé kolem vás vám naslouchali a vy jste vnímali jejich zájem? Tak přesně v tomto okamžiku jste zářili, vaše charisma bylo přítomné. Jenže si tohoto málokdy všimneme. Považujeme to za normální, a hlavně máme pocit, že skutečné charisma nikdy nepřestává působit. To je ten klíčový omyl. 

Olivia Fox Cabane vytvořila seznam návyků, které nám mohou pomoci stát se přirozeně charismatickou osobou a tím najít způsob, jak zlepšovat kvalitu svého života. Stejně jako řada známých osobností můžete i vy na sobě pracovat, krok za krokem ovládnout toto umění – zářit, kdykoli chcete. Dá to ale práci. 

1. Ovládněte svou mysl
Poznejte své negativní myšlenky, sabotéry, který vám často házejí klacky pod nohy.  Jako jsou například: „nejsem dost dobrá…“, „to nezvládnu“, „vždycky to nakonec pokazím“. Nepouštějte do svého života a do své hlavy, myšlenky, které nechcete žít.  Učte se s nimi pracovat tak, aby neničily vaši (sebe)důvěru a neodháněli od vás zajímavé příležitosti a ostatní lidi. 

2. Jak mluvíte, je stejně důležité jako to, co říkáte.
Tón vašeho hlasu a tempo projevu mohou působit zbrkle, nejistě, když jste téměř neslyšitelní. Mluvte klidně, s důrazem na podstatné, trénujte to. Rychlejší tempo zvyšuje v posluchači stres, napětí a úzkost. Zpomalením projevu, vědomými pauzami mezi větami a myšlenkami, přinášíte pocit sebekontroly, působíte jistěji. Hned si okolí pomyslí: „Ten člověk ví, co říká“.

3. Hlavně klid
Zvláště v době krize či nějaké složité životní situaci je člověk, který dokáže zachovat klid jako bezpečný přístav pro každého, kdo si potřebuje promyslet, kam se má obrátit či co má dělat. Když vyzařujete klid, rozdýcháte to, fyzicky vyjadřujete, že se s touto situací dokážeme vypořádat, i když to bude nějaký čas a úsilí chtít.

4. Absolutní přítomnost, osvojte si flow
Jednoduše tím, že se dokážete plně koncentrovat na tady a teď. Vypínejte telefon, když trávíme čas s jinými lidmi. Komunikujeme také nonverbálně, tím že se budete koukat na displej telefonu či se schováte za černé díry při on-line meetingu, moc druhé nepřesvědčíte o tom, že vás zajímá to, co říká a je pro vás důležitou osobou. Pozor, nejvíce tuto nepozornost vnímají děti. Uměním je dát druhým lidem pocit, že i oni jsou inteligentní, fascinující a mají váš obdiv, uznání. Chcete-li mít opravdové charisma, účastněte se naplno rozhovorů s druhými lidmi. Pak se vám nestane, že zapomenete jména nebo klíčové informace.

5. Opravdový úsměv 
Usmívejte se očima, které odhalují upřímnost vůči osobě, na kterou se právě díváte. Tím, že jste schopna dívat se někomu do očí, říkáte, že má vaši plnou a soustředěnou pozornost, ale také ho ujišťujete, že je vaší jedinou prioritou v tomto okamžiku. Tím se cítí důležitý a je mnohem více ochotný s vámi spolupracovat a přispívat jakýmkoli způsobem.

7. Vzpřímená chůze i sed
Fyzická přítomnost je často první věcí, kterou u druhých vnímáme. Jak fyzicky stojíte a sedíte vy?  Rovná pevná záda, vzpřímený postoj, uvolněné a otevřené držení těla, mírné rozkročení nám získává pozornost a je to také způsobem, jak si získáte potřebný prostor. Postoj oběti, odevzdaného člověka, vyměňte za postoj vítěze či vítězky.

8. Respekt a úcta
Respekt a úcta je základní ingrediencí opravdového charismatu. Poděkujte za kompliment, ale i sám či sama sebe chvalte: Poukažte na důležitou roli ostatních v projektu, na jejich úsilí, protože jsou součástí vašich úspěchů. Zapojujte ostatní a prezentujte se upřímně, s pokorou.

Jak vidíte, charisma je fascinující. Pokud vás také někdy napadlo: „jaké by to bylo být charismatickým či charismatickou“, už vám nic nebrání začít na tom systematicky pracovat.

Možná jste jedním z těch, kteří věří, že charisma mají, a chcete dosáhnout ještě vyšší úrovně, jděte do toho! 

Dobou zprávou je, že charisma je dovednost a lze se jí učit, jako cizímu jazyku.

Hodně štěstí!

Podobné články