Složky firemní kultury

Jaká je vaše firemní kultura?
Tykání si s kolegy? Možnost home office dle uvážení zaměstnance? Káva v kanceláři zdarma? Dog friendly office?
Pozor, toto uvažování je past! Často máme tendenci zaměňovat příčiny a následky!
U těchto příkladů jde o benefity, které jsou výsledkem firemní kultury.
Ale pokud chceme s firemní kulturou pracovat (a dlouhodobě třeba ovlivňovat její projevy) musíme proniknout právě k jejím příčinám. Tedy ke složkám, které ji vytvářejí...