Culture Case Study: Spojení firem a firemní kultura

21.10.2021, 09:30 - 11:00
ONLINE

ZDARMA

Lukáš Urbánek byl během své kariéry u více než 30 akvizic, fúzí a spojení firem. Nejen jako účastník na obou stranách, ale také jako nezávislý konzultant. Pokaždé to bylo jiné, ale vždy se ukázala klíčová role leadrů. Ti, kteří při spojení firem berou v úvahu kulturu obou společností, prochází problémy slučování rychleji a s menšími obtížemi. Pokud tito leadři umí s firemní kulturou aktivně pracovat, dokáží často proces akvizice využít pro upevnění zdravých návyků svých lidí a týmů. 

Existují zaručené postupy? Jaké to jsou? A opravdu fungují vždy a všude? A čeho se naopak vyvarovat? O tom si bude Lukáš povídat s organizační psycholožkou Irenou Konečnou

V seriálu Culture Case Studies si povídáme o tématech týkajících se podnikové kultury optikou konkrétní osobní zkušenosti. Prostor bude i na zodpovězení diváckých dotazů a na následnou diskuzi.

Foto: Brendan Church on Unsplash