Osvěta, diagnostika a podpora firemní kultury

Firemní kultura

Pojem firemní (nebo též organizační či podniková) kultura je značně abstraktní a zároveň komplexní. Ale pokud to chcete zjednodušit, můžete říci, třeba že firemní kultura určuje, jak děláme v organizaci to, co děláme.

Neexistuje jedna jediná správná firemní kultura. Podniková kultura by vždy měla podporovat strategické cíle dané společnosti - jiná tedy bude u malé dynamicky se rozvíjející společnosti v oblasti IT a jiná u obří strojírenské společnosti se stoletou tradicí. 

Firemní kultura

Jelikož firemní kultura vytváří prostředí, ve kterém působí všichni zaměstnanci společnosti, má zásadní vliv na jejich efektivitu či spokojenost jednotlivců i celých teamů.

Ve výsledku pak ovlivňuje fungování celé společnosti - od její profitability až po fluktuaci zaměstnanců. 

A proto si firemní kultura zaslouží naši pozornost!

Jak to všechno použít v praxi, ve vaší firmě, ve vašem specifickém prostředí, kde narážíte na zcela konkrétní překážky? Co nebo kdo vám může pomoci? Jaké osvědčené postupy a nástroje můžete použít?

S odpověďmi vám pomůže nezisková organizace Institut firemní kultury , která poskytuje:

Osvětu:

  • Na našem blogu najdete praktické tipy, sdílení zkušeností i představení výsledků nejnovějších výzkumů a studií z oblasti organizační kultury, managementu, psychologie, sociologie a souvisejících oborů.
  • Své znalosti můžete prohloubit také na některé z akcí, které pořádá Institut.

Diagnostiku:

  • I firemní kulturu je vhodné měřit a v čase sledovat její vývoj, nabízíme proto vyzkoušené diagnostické nástroje, které vám kromě celkového obrázku vaší organizační kultury pomohou identifikovat vlivy, které ji formují a určit priority, na které je třeba se zaměřit.

Podporu:

  • Zájemcům z řad firem a organizací nabízíme zdarma konzultace, které umožní orientovat se v tom, jak firemní kultura funguje a jak ji využít ve prospěch konkrétní organizace.
  • Dále poskytujeme kontakt na prověřené odborníky, kteří jsou schopni pracovat s klienty na projektech s reálným dopadem na organizační kulturu dané společnosti

Chcete mít přehled? Přihlašte se do našeho newsletteru: